FM13-078,FM15-079

modelshapepowerinput voltagelumenCCTCRIPFBeam AngleDimmaleLifespanWarranty
FM13-07813"round23W120-277V  50/60HZ1500LM2700K/3000K/4000K/5000K>90>0.9110DYES50000H5 YEARS
FM15-07915"round27W120-277V  50/60HZ2000LM2700K/3000K/4000K/5000K>90>0.9110DYES50000H5 YEARS