RD6R14xxK,DL06-031-14WH9

modelshapepowerinput voltagelumenCCTCRIPFBeam AngleDimmaleLifespanWarranty
RD6R14**K6"round14W120V/60HZ950LM2700K/3000K/4000K/5000K>90>0.9100DYES50000H5 YEARS