ECO-FM5-049-11WH9

modelshapepowerinput voltagelumenCCTCRIPFBeam AngleDimmaleLifespanWarranty
ECO-FM5-049-11WH9**5"round11W120V/60HZ550LM2700K/3000K/4000K/5000K>90>0.9100DYES50000H5 YEARS