FM13-076,FM15-077

modelshapepowerinput voltagelumenCCTCRIPFBeam AngleDimmaleLifespanWarranty
FM13-07613"round23W120-277V  50/60HZ1500LM2700K/3000K/4000K/5000K>90>0.9110DYES50000H5 YEARS
FM15-07715"round27W120-277V  50/60HZ2000LM2700K/3000K/4000K/5000K>90>0.9110DYES50000H5 YEARS