ECO-FM11-022-18WH9xx

modelshapepowerinput voltagelumenCCTCRIPFBeam AngleDimmaleLifespanWarranty
ECO-FM11-022-18WH9**11"round18W120V/60HZ1150LM2700K/3000K/4000K/5000K>90>0.9100DYES50000H5 YEARS