ECO-FM7-058-16WH9xx

modelshapepowerinput voltagelumenCCTCRIPFBeam AngleDimmaleLifespanWarranty
ECO-FM7-058-16WH9**7"round16W120V/60HZ850LM2700K/3000K/4000K/5000K>90>0.9100DYES50000H5 YEARS